Hệ thống thuỷ canh

Hệ thống thuỷ canh

PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN DINH DƯỠNG TRONG KỸ THUẬT HỆ THỐNG THỦY CANH (full)

14-06-2017
PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN DINH DƯỠNG TRONG KỸ THUẬT HỆ THỐNG THỦY CANH (full) Mọi vật chất trên Trái đất đều đuợc tạo ra nhờ sự kết hợp của các chất khác nhau được biết dưới tên gọi là các nguyên tố hóa học. Có trên 100 nguyên tố hóa học, nhưng trong kỹ thuật hệ thống thủy canh chúng ta chỉ làm quen trực tiếp với khoảng 15 nguyên tố

PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN DINH DƯỠNG TRONG KỸ THUẬT HỆ THỐNG THỦY CANH

14-06-2017
PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN DINH DƯỠNG TRONG KỸ THUẬT HỆ THỐNG THỦY CANH Mọi vật chất trên Trái đất đều đuợc tạo ra nhờ sự kết hợp của các chất khác nhau được biết dưới tên gọi là các nguyên tố hóa học. Có trên 100 nguyên tố hóa học, nhưng trong kỹ thuật hệ thống thủy canh chúng ta chỉ làm quen trực tiếp với khoảng 15 nguyên tố.

VI KHUẨN TRONG HỆ THỐNG THỦY CANH

13-06-2017
VI KHUẨN TRONG HỆ THỐNG THỦY CANH Các căn bệnh do vi khuẩn gây ra trong hệ thống thủy canh cho cây trồng thường là vấn đề nguy hiểm hơn so với do nấm, gần như là không kiểm soát được chúng bằng cách bổ sung thêm các chất hóa học vào dung dịch dinh dưỡng.

NẤM BỆNH TRONG CÁC HỆ THỐNG THỦY CANH

13-06-2017
NẤM BỆNH TRONG CÁC HỆ THỐNG THỦY CANH Một số thuốc diệt nấm đã chứng tỏ được hiệu quả hạn chế bệnh rễ do các chủng vi sinh vật Phylophthora và Pythium gây ra trong hệ thống thủy canh.

MẦM BỆNH VÀ PHẢN ỨNG CỦA CÂY TRỒNG TRONG HỆ THỐNG THỦY CANH

13-06-2017
MẦM BỆNH VÀ PHẢN ỨNG CỦA CÂY TRỒNG TRONG HỆ THỐNG THỦY CANH Bệnh rễ với các mầm bệnh đặc trưng trong hệ thống thủy canh tuần hoàn không phải lan truyền suốt quá trình kể từ khi ươm cây. Tuy nhiên, Daughtrey và Schippers (1980) khi nghiên cứu với chủng Colletotrichum coccodes đã phát hiện sự nhiễm bệnh rất nhanh đến một nửa hệ thống thủy canh dùng kỹ thuật màng dinh dưỡng.