Hệ thống thuỷ canh

Hệ thống thuỷ canh

NƠI THƯỜNG MẮC BỆNH CỦA CÂY TRỒNG TRONG HỆ THỐNG THỦY CANH

13-06-2017
NƠI THƯỜNG MẮC BỆNH CỦA CÂY TRỒNG TRONG HỆ THỐNG THỦY CANH Người ta thấy có sự liên quan rất rõ giữa bệnh rễ và thời kỳ phát triển của cây trông hệ thống thủy canh. Năm 1980, Dautrey và Schippers nhận thấy bệnh rễ trong kỹ thuật hệ thống thủy canh màng dinh dưỡng xuất phát từ các cây khẳng khiu già cỗi mà không phải từ các cây ban đầu được gieo từ các hạt mầm khoẻ mạnh

VẤN ĐỀ SINH LÝ CỦA BỆNH RỄ TRONG HỆ THỐNG THỦY CANH

13-06-2017
VẤN ĐỀ SINH LÝ CỦA BỆNH RỄ TRONG HỆ THỐNG THỦY CANH Bệnh rễ ít khi được nói đến trong kỹ thuật hệ thống thủy canh, tuy nhiên so với kỹ thuật trồng trong đất thì bệnh rễ trong kỹ thuật trồng trong dung dịch của hệ thống thủy canh lại có được sự quan tâm nhiều hơn bởi trong kỹ thuật này rễ luôn được giám sát chặt chẽ.

BỆNH RỄ VÀ NẤM BỆNH RỄ

13-06-2017
BỆNH RỄ VÀ NẤM BỆNH RỄ Theo định nghĩa, hệ thống thủy canh trồng sạch không đòi hỏi phải thường xuyên khử trùng đất, do vậy tránh được chi phí tốn kém và công việc khó nhọc. Bởi vì rễ cây không thể tự động vươn dài dến đất trong nhà kính để tiếp xúc với nấm

ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA KỸ THUẬT HỆ THỐNG THỦY CANH (Phần 2)

13-06-2017
ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA KỸ THUẬT HỆ THỐNG THỦY CANH (Phần 2) CÁC NHƯỢC ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG THỦY CANH TRỒNG SẠCH Nhược điểm chính của hệ thống thủy canh trồng sạch trước hết phải nói đến chi phí cao để có được hệ thống và lớp nền trồng đặc biệt (so với các kỹ thuật trổng trực tiếp trên đất). Thứ hai là trồng sạch đòi hỏi đội ngũ quản lý và giám sát có kỹ thuật cao. Dưới đây sẽ nói về hai nhược điểm chủ yếu này.

ƯU ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG THUỶ CANH TRONG CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẶC BIỆT

13-06-2017
ƯU ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG THUỶ CANH TRONG CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẶC BIỆT Có những trường hợp đặc biệt mà chỉ có hệ thống thủy canh trồng sạch mới có được những ưu điểm riêng so với các kỹ thuật trồng cây truyền thống khác.