Hệ thống thuỷ canh

Hệ thống thuỷ canh

ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA KỸ THUẬT HỆ THỐNG THỦY CANH (Phần 1)

13-06-2017
ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA KỸ THUẬT HỆ THỐNG THỦY CANH (Phần 1) CÁC ƯU ĐIỂM CHUNG CỦA KỸ THUẬT HỆ THỐNG THỦY

ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA KỸ THUẬT HỆ THỐNG THỦY CANH

13-06-2017
ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA KỸ THUẬT HỆ THỐNG THỦY CANH CÁC ƯU ĐIỂM CHUNG CỦA KỸ THUẬT HỆ THỐNG THỦY

CÁC PHƯƠNG PHÁP CHỮA BỆNH CHO CÂY TRỒNG TRONG HỆ THỐNG THỦY CANH

13-06-2017
CÁC PHƯƠNG PHÁP CHỮA BỆNH CHO CÂY TRỒNG TRONG HỆ THỐNG THỦY CANH Trong hệ thống thủy canh, sử dụng ba loại dịch phun cơ bản, bốn loại đặc biệt và một loại bổ trợ thông dụng, tất cả là tám loại thì có thể hầu như làm sạch bệnh tật cho cây trồng.

CÁC LOẠI BỆNH THƯỜNG GẶP Ở CÂY TRỒNG TRONG HỆ THỐNG THỦY CANH

13-06-2017
CÁC LOẠI BỆNH THƯỜNG GẶP Ở CÂY TRỒNG TRONG HỆ THỐNG THỦY CANH Các bệnh cây trồng trong hệ thống thủy canh có thể được chia làm ba loại chính sau đây:

CÁC LOẠI CÔN TRÙNG GÂY HẠI CHO HỆ THỐNG THỦY CANH

13-06-2017
CÁC LOẠI CÔN TRÙNG GÂY HẠI CHO HỆ THỐNG THỦY CANH Một số loại côn trùng hại chính thưòng gặp ở rau trồng trong hệ thống thủy canh được liệt kê dưới đây: