NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ NẢY MẦM TRONG HỆ THỐNG THỦY CANH

  NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ NẢY MẦM TRONG HỆ THỐNG THỦY CANH

Mục đích là nghiên cứu về tỷ lệ nảy mầm của hạt trong hệ thống thủy canh. Phương pháp nghiên cứu về sự nảy mầm của hạt có thể tiến hành trong lớp cát hoặc khoáng chất dày khoảng 12 mm. Gieo lên bề mặt môi trường khoảng 50 đến 100 hạt tùy thuộc vào kích thước, sau đó tưới đẫm dung dịch dinh dưỡng cho hệ thống thủy canh, bên trên đậy tấm nhựa hoặc giấy dầu để giữ độ ấm nhưng không được nóng quá. Môi trường phải luôn luôn giữ được độ ẩm bằng chất dinh dưỡng. Thỉnh thoảngtrong hệ thống thủy canh phải kiểm tra sự nảy mầm của hạt và chú ý thời gian nảy mầm của hạt đầu tiên và hạt cuối cùng. Đếm số hạt nảy mầm và tính tỷ lệ phần trăm, nếu cần thiết ta tiến hành thử nghiệm trong môi trường chất khoáng. Nên mua hạt giống nhau cùng một cửa hàng để so sánh tỷ lệ phần tràm nảy mầm trong cùng điều kiện.

Xem thêm bài viết về NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ NẢY MẦM TRONG HỆ THỐNG THỦY CANH tại đây.

Prev

PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN DINH DƯỠNG TRONG KỸ THUẬT HỆ THỐNG THỦY CANH (full)

Next

NGHIÊN CỨU VỀ SỰ THIẾU KHOÁNG CHẤT TRONG HỆ THỐNG THỦY CANH