CANH TÁC BẰNG HỆ THỐNG NHÀ KÍNH TẠI VIỆT NAM

   CANH TÁC BẰNG HỆ THỐNG NHÀ KÍNH TẠI VIỆT NAM

Sản xuất rau sạch và các loại hoa cao cấp bằng công nghệ cao đã trở nên phổ biến ở các nước phát triển. đặc biệt là những quốc gia có ít đất đai dành cho sản xuất nông nghiệp hoặc điều kiện sinh thái khắc nghiệt như Israel thì nông nghiệp công nghệ cao đã trở thành mũi nhọn. Rau sạch được sản xuất trong các nhà màng nhà kính, hệ thống nhà kính mà ở đó các yếu tố môi trường được điều chỉnh phù hợp, đồng thời ngăn chặn côn trùng xâm nhập tạo điều kiện tối ưu cho cây trồng và ví thế tất yếu đạt được năng suất rất cao và phẩm chất tuyệt hảo. So với canh tác truyền thống hệ thống chăm sóc cây trồng theo mô hình hệ thống nhà kính hiện đại mang lại thực sự nhiều lợi ích: năng suất tăng gấp 10 – 15 lần, cây trồng đảm bảo tuyệt đối sạch và quan trọng là người chủ đầu tư có thể tính được chính xác sản lượng thu hoạch mà không bị các yếu tố rủi ro như thời tiết, khí hậu, dịch bệnh ảnh hưởng. . .

Vấn đề chính để có thể phát triển các mô hình hệ thống nhà kính này ở nước ta là hạ giá thành đầu tư và cải thiện những đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu canh tác tại VN.

Trên cơ sở đó, bài viết này tập trung trình bày những thiết kế chế tạo mô hình hệ thống nhà kính ứng dụng điều khiển tự động các bộ phận phun sương làm mát thông thoáng đến các yếu tố nhiệt độ và ẩm độ trong hệ thống nhà kính ở vùng khí hậu nhiệt đới phía nam Việt Nam.

Xem thêm bài viết về VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG TRONG HỆ THỐNG NHÀ KÍNH tại đây.

 

Prev

THIẾT KẾ CHẾ TẠO CÁC KẾT CẤU CƠ KHÍ VÀ LỰA CHỌN VẬT LIỆU

Next

VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG TRONG HỆ THỐNG NHÀ KÍNH