VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG TRONG HỆ THỐNG NHÀ KÍNH

  VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG TRONG HỆ THỐNG NHÀ KÍNH

Chúng tôi đã tiến hành khảo sát một số mô hình hệ thống nhà kính trong và ngoài nước hiện có, chúng tôi đã chế tạo một mô hình hệ thống nhà kính 4m2 được điều khiển tự động hoàn toàn để phục vụ.

Thiết bị đo chính dùng trong hệ thống nhà kính là Dataloger loại USB series 006p của công ty CMA, Hà Lan. Thiết bị này trong hệ thống nhà kính có thể tương thích với nhiều loại cảm biến và có thể sử dụng để đo nhiều loại đại lượng khác nhau như nhiệt độ, ẩm độ, ánh sáng, độ pH.

Các thông số đầu vào cho hệ thống nhà kính gồm:

-          Các thông số nhiễu, ảnh hưởng do điều kiện tự nhiên như bức xạ mặt trời, nhiệt độ và ẩm độ môi trương hệ thống nhà kính

-          Các thông số đầu vào (điều khiển) gồm cửa thông thoáng và làm mát bằng phun sương.

các thông số đầu ra gồm nhiệt độ và ẩm độ tương đối tiểu khí hậu bên trong hệ thống nhà kính

2.      KẾT QUẢ KHẢO NGHIỆM HỆ THỐNG NHÀ KÍNH

Mô hình hệ thống nhà kính được lựa chọn cải tiến từ mô hình hệ thống nhà kính của công ty Netafilm, Israel với kết cấu được tăng cường 2 vách nghiên để tăng khả năng chịu gió. Đồng thời hệ thống nhà kính có mái đón gió nâng hạ linh hoạt, lưới cắt nắng và hệ thống thông thoáng kèm theo.

Các yêu tố môi trường bên trong hệ thống nhà kính như nhiệt độ, ẩm độ, ánh sáng , , , được đo và chuyển về bộ phận điều khiển bằng các cảm biến với mức ổn điịnh cao (sai số cảm biến nhiệt độ là ± 0.50C và ẩm độ là ±2%

Nhiệt độ, gió thông thoáng được điều khiển bằng cách nâng hạ (đóng mở) mái thông thoáng và quạt hút trong hệ thống nhà kính. Ẩm độ được điều khiển bằng hệ thống phun sương kết hợp với các bộ phận trên. Chu kỳ tưới trong hệ thống nhà kính được điều khiển bằng PLC.

Kích thước mô hình hệ thống nhà kính được lựa chọn phù hợp cho việc nghiên cứu là dài*rộng*cao = 2000x2000x2500.

Giải thuật điều khiển nhiệt độ trong hệ thống nhà kính:

Nhiệt độ trong hệ thống nhà kính được điều khiến tự động như màng nước, hệ thống phun sương và thông thoáng. Giải thuật điều khiến nhiệt độ trong hệ thống nhà kính được triình bày ở hình dưới.

Giải thuật điều khiển ẩm độ trong hệ thống nhà kính:

Do tính đồng thời với nhiệt độ nên ẩm độ trong hệ thống nhà kính cũng được điều khiển tự động thông qua màng nước, hệ thống phun sương và thông thoáng. Giải thuật điều khiển ẩm độ trong hệ thống nhà kính được thể hiện như hình dưới.

Xem thêm bài viết về Nhà màng nhà kính - công cụ cho trồng rau trái vụ tại đây.

Prev

CANH TÁC BẰNG HỆ THỐNG NHÀ KÍNH TẠI VIỆT NAM

Next

Nhà màng nhà kính - công cụ cho trồng rau trái vụ