Tưới phun mưa

Tưới phun mưa

TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG TƯỚI PHUN MƯA TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM.

11-07-2017
Việc nghiên cứu ứng dụng thành công các đường ống và thiết bị tưới phun mưa bằng nhựa của Israel đã mở ra một giai đoạn mới cho công nghệ tưới tiết kiệm nước trên toàn cầu.

SƠ ĐỒ CƠ BẢN CỦA HỆ THỐNG TƯỚI PHUN MƯA

11-07-2017
Một hệ thống tưới phun mưa thường có 4 bộ phận chính

ĐỊNH HƯỚNG CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÔNG NGHỆ TƯỚI PHUN MƯA MỚI

11-07-2017
Công nghệ kỹ thuật tưới phun mưa là tiết kiệm nước tưới, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm và cải tạo đất, tiết kiệm đất canh tác, giảm sức lao động, tăng năng suất tưới, thuận lợi cho việc cơ giới hóa và tự động hóa, dễ thích ứng với nhiều loại cây trồng.

BÀ CON NÔNG DÂN HỒ HỞI ỨNG DỤNG TƯỚI PHUN MƯA VÀO CANH TÁC

11-07-2017
Hiệu quả kinh tế của tưới phun mưa là rõ ràng, chính người nông dân đã tự khẳng định điều đó, năng suất cao hơn, chất lượng sản phẩm tăng lên (điều này rất quan trọng đối với các loại cây có giá trị xuất khẩu như chè và cà phê).

HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA CÔNG NGHỆ TƯỚI PHUN MƯA

11-07-2017
Giải pháp tưới phun mưa không chỉ phù hợp cho vùng khan hiếm nước mà còn cho tất cả những nơi cần thiết nâng cao hiệu qủa sử dụng nguồn nước tưới.