Khớp nối ống NFT mở - Open Gully Joint

Khớp nối ống NFT mở - Open Gully Joint

Vật liệu: nhựa uPVC chịu nhiệt

Công dụng: Nối 2 ống NFT mở

Xuất xứ: Speedy Access Thái Lan

Liên hệ