Ống thủy canh NFT mở - Open NFT Gully

Ống thủy canh NFT mở - Open NFT Gully

Công dụng: Để ươm cây hoặc trồng rau thủy canh

Kích thước: 5,8m

Liên hệ

Ong-thuy-canh-NFT-mo

Ong-thuy-canh-NFT-mo