NHÂN VIÊN KINH DOANH, LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP

Nhân viên kinh doanh, lĩnh vực nông nghiệp
Nhằm mở rộng thị trường và phát triển mạng lưới kinh doanh, Công ty TNHH Nguyên liệu nông nghiệp Mekong, trụ sở tại 60 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh tuyển dụng nhân viên kinh doanh lĩnh vực nông nghiệp.
Số lượng: 2 nhân viên

Nhân viên kinh doanh, lĩnh vực nông nghiệp

11-01-2018
Nhằm mở rộng thị trường và phát triển mạng lưới kinh doanh, Công ty TNHH Nguyên liệu nông nghiệp Mekong, trụ sở tại 60 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh tuyển dụng nhân viên kinh doanh lĩnh vực nông nghiệp.