Xác định lượng nước trong tưới nhỏ giọt

Lượng nước tưới nhỏ giọt yêu cầu (IWR) là khối lượng nước để duy trì độ ẩm tối ưu và khống chế độ mặn của đất phù hợp với cây  trong suốt mùa vụ cây trồng. IWR  thường sử dụng theo đơn vị tính là mm

Những yếu tố chính quyết định IWR

Tổng lượng bốc thoát hơi nước = lượng thoát hơi nước của cây + lượng thoát hơi nước trực tiếp

của bề mặt cây trồng vào không khí. (xác định bằng chậu đo bốc hơi chuẩn A)

Hệ số tưới cây trồng: đúc kết qua nhiều năm nghiên cứu thực nghiệm của chuyên gia Nông học.

IWR = Tổng lượng bốc thoát hơi nước  x  Hệ số tưới cây trồng

Chậu đo độ bốc thoát hơi nước theo chuẩn A của hiệp hội tưới tiêu thế giới

Ví dụ về tính toán lượng nước cần tưới: Thông số từ chậu đo độ bốc thoát hơi nước là 4mm, hệ số tưới cây trồng là 0.7. Lúc đó:

IWR= 4mm x 0.7 = 2.8mm ~ 8m3/hecta

Căng kế đo ẩm: Thiết bị kiểm soát khối lượng tưới nhỏ giọt

Thiết bị này được cắm xuống đất ngay tại vùng rễ tích cực của cây để đo độ ẩm đất . Với thiết bị này đi kèm với hệ thống tưới nhỏ giọt, cây luôn được đảm bảo đủ ẩm để sinh trưởng và phát triển. Thiết bị đơn giản, dễ sử dụng, theo nguyên lý chênh lệch về áp suất, không sử dụng điện hay Pin.

Tưới phân

Tưới phân là kỹ thuật thông qua hệ thống tưới phân phối chính xác và đồng đều lượng dinh dưỡng nuôi cây trồng vào vùng rễ cây theo nhu cầu dinh dưỡng của cây trồng trong suốt mùa vụ.

60% công dụng của dây tưới nhỏ giọt là để cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng.

Một số các thiết bị tưới phân của Netafim:

Bộ châm phân Venturi:

Thiết bị đơn giản, sử dụng nhờ chênh lệch áp lực theo nguyên lý Venturi. Có thể kiểm soát lượng phân bón hòa vào nước tưới một cách tương đối theo tỷ lệ.

Bộ châm phân bón 03 kênh hút phân Fertikit:

Hút phân từ 3 đến 5 bình phân bón khác nhau hòa vào nước tưới theo tỷ lệ, có thể điều chỉnh chính xác tuyệt đối khối lượng phân bón của từng kênh châm phân. Sử dụng bằng tay hoặc có thể kết nối với bộ điều khiển tưới.

BỘ ĐIỀU KHIỂN TƯỚI NHỎ GIỌT VÀ DINH DƯỠNG NETAJET:

Hút phân bón và hóa chất từ 5 bình chứa khác nhau.

Kiểm soát tự động độ pH và độ dẫn điện Ec của dung dịch nước và dinh dưỡng trong hệ thống tưới nhỏ giọt.

Tưới nhỏ giọt và dinh dưỡng tự động theo chương trình đã được lập trình theo khối lượng nước tưới và khối lượng dinh dưỡng cho từng van.

Leave a Reply

Your email address will not be published.