Hệ thống và quy trình tưới nhỏ giọt

CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – HỆ THỐNG TƯỚI TIÊU – QUY TRÌNH TƯỚI NHỎ GIỌT

Hydraulic structure – Irrigation and drainage system – Drip irrigation process

1.  HỆ THỐNG TƯỚI NHỎ GIỌT

Tiêu chuẩn này quy định chọn hệ thống tưới nhỏ giọt và yêu cầu kỹ thuật tưới nhỏ giọt.

Thuật ngữ định nghĩa

Tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ, định nghĩa sau.

Hệ thống tưới nước nhỏ giọt (Drip irrigation system)

Bao gồm: (1) Nguồn nước, cụm công trình đầu mối (water source, head works)

(2)  Hệ thống đường ống dẫn (main pipeline)

(3)  Ống tưới, vòi tưới (lateral, dripper)

QUY TRÌNH TƯỚI NHỎ GIỌT

2.     QUY TRÌNH LẮP ĐẶT HỆ THỐNG TƯỚI NHỎ GIỌT

Thiết bị hệ thống yêu cầu thiết kế đồng bộ theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, do vậy quy trình lắp đặt đều phải tuân theo chỉ dẫn của nhà chế tạo.

–  Cụm đầu mối: Máy bơm, bình trộn phân, bộ lọc, van áp lực, đồng hồ lưu lượng, đồng hồ áp lực, van xả khí.

–  Hệ thống dẫn: Đường ống dẫn chính được chôn sâu 50 cm, đường ống nhánh chôn sâu 40 cm và 30 cm. Cuối đường ống chính lắp đặt van xả khí, cuối đường ống nhánh lắp đặt nắp bịt xả cặn.

–  Dẫn tưới trên mỗi lô: Tại mỗi lô có 1 van điều tiết, đường ống tưới, vòi tưới nhỏ giọt.

–  Thiết bị đo độ ẩm gắn vào tensiometer được chôn cố định trong vòng tròn bán kính hút ẩm của cây. Chiều sâu chôn theo các độ sâu: 20 cm; 50 cm và 80 cm.

Leave a Reply

Your email address will not be published.